Pożegnanie

 

Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłą 19 grudnia 2016 naszą koleżankę

 

Ś.P.

dr inż. Grażynę Czech

 

Absolwentka Wyższej Szkoly Inżynierskiej w Lipsku, pracownik naukowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, wykładowca w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej, nauczycielka w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, autorka szeregu prac naukowych z dziedziny poligrafii, wieloletnia czlonkini Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Sekcji Poligrafów.

 

Pozostawiła po sobie najlepszą pamięć.

 

Zarząd Sekcji Poligrafów

Stowarzyszena Inżynierów i Techników Mechaników Polskich