Pożegnania

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 17 lutego 2016 w wieku 97 lat

inż. Apolinarego Brodeckiego, najstarszego inżyniera poligrafa.

Były Dyrektor Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Drukarni Skarbowej w Warszawie, Redaktor Naczelny a następnie Redaktor Honorowy miesięcznika „Poligrafika”, wieloletni członek Zarządu Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uznana osobowość w polskiej i zagranicznej poligrafii.

Cześć Jego pamięci!
Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP
Oddział Warszawski