Jan Salomończyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Jana Salamończyka

wieloletniego Prezesa oraz Prezesa Honorowego Oddziału Warszawskiego SIMP

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP