Serdeczne wyrazy współczucia

Szanownemu Koledze inż. Antoniemu Szczepańskiemu

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

Krystyny Jadwigi Szczepańskiej

składają

Koledzy z Sekcji Poligrafów

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział Warszawski