Pożegnania

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 17 lutego 2016 w wieku 97 lat inż. Apolinarego Brodeckiego, najstarszego inżyniera poligrafa. Były Dyrektor Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Drukarni Skarbowej w Warszawie, Redaktor Naczelny a następnie Redaktor Honorowy miesięcznika „Poligrafika”, wieloletni członek Zarządu Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uznana osobowość w polskiej i […]