SIMP

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego SIMP Sekcji Poligrafów, które odbyło się 16.02.2017r. w Warszawie w siedzibie firmy Konica Minolta

 1. Przywitanie gości i członków zarządu – Kol. Prezes Tadeusz Chęsy

 2. Dyrektor ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych firmy Konica Minolta Mateusz Woźniak przedstawił krótką historię i zakres działalności przedsiębiorstwa. Konica Minolta Business Solutions Polska dostarcza kompleksowe rozwiązania do zarządzania informacją biznesową oraz do druku cyfrowego dla poligrafii. W pionie urządzeń produkcyjnych Konica Minolta rozwija sprzedaż urządzeń półformatowych, a także pełnoformatowych do druku opakowań i etykiet z szeroką gamą uszlachetniania druków z wykorzystaniem marketingu sensorycznego. W Polsce firma działa od 1990 roku. Posiada 10 oddziałów i zatrudnia ok. 300 osób. Wg danych INFOSOURCE udział Konica Minolta w rynku urządzeń produkcyjnych za rok 2016 wynosi 45.3%.

Mateusz Woźniak przedstawił referat o wyzwaniach rynku i marketingu na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Konica Minolta przez firmę konsultingową PwC metodą Mystery Shopper.

Firma Konica Minolta w ostatnim czasie zwróciła uwagę na zjawisko erozji marż, czyli systematycznego spadku cen na rynku usług poligraficznych. Zjawisko to doprowadziło do sytuacji, w której osiągane zyski nie rosną proporcjonalnie do wzrostu wartości rynku. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat (2010-2016) wartość sprzedaży na rynku poligraficznym wzrosła o około 30 proc. Konica Minolta zdecydowała się bliżej zbadać to zjawisko. W ramach współpracy z firmą badawczą PWC przeprowadziła badanie rynku poligraficznego w Polsce, a na podstawie uzyskanych wyników stworzyła raport „Czynniki kształtujące ceny usług poligraficznych”. Wnioski płynące z badania jednoznacznie wskazują, że konkurencja na rynku poligraficznym w Polsce opiera się przede wszystkim na oferowaniu klientom jak najniższej ceny.

 1. Kol. Prezes T. Chęsy przedstawił i omówił plan pracy Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP-u na 2017r. Szczegółowy plan pracy znajduje się w załączeniu. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie 24 marca na Targach Książki w Poznaniu. W tym dniu odbędzie się także seminarium na temat „Nowoczesnych systemów w procesie opraw” oraz prezentacja drukarni Edica i firmy Scorpio.

 2. Kol. B. Wyrzykowski przedstawił założenia prowadzonego konkursu na najlepszą książkę z zakresu techniki. Konkurs pod nazwą Economicus jest prowadzony wspólnie przez FSNT-NOT oraz Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP. Z naszej strony w jury będzie zasiadł kol. Andrzej Palacz.

 3. Kol. Andrzej Palacz poinformował że 19 maja na Targach Książki w Warszawie, odbędzie się sympozjum i ranking drukarń dziełowych.

 4. Kol. Chęsy zobligował członków SIMP-u do rozpropagowania w technikach udziału szkół w konkursie na najlepszego absolwenta.

 5. Kol. Chęsy poruszył sprawę rzeczoznawców SIMP. Jest ich zdecydowanie za mało i należy przy współudziale oddziałów zwiększyć ich ilość.

 6. 17 czerwca w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbędzie się spotkanie i wystawa z okazji dnia drukarza.

 7. Kol. Henryk Czech poinformował o wydaniu książki o historii drukarń w Kaliszu.

 8. Kol. Z Chwedczuk przedstawił informację o planowanych zmianach w programach nauczania. Szczególnie zmiany mają dotyczyć zawodu Technik cyfrowych procesów graficznych. Zaproponowana nowa nazwa zawodu to Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 9. Po zakończeniu zebrania część kolegów udała się na targi druku cyfrowego RemaDays w pobliskim Nadarzynie.

Sekretarz Andrzej Szaefer