Drukarnia Naukowo Techniczna

Uruchomienie produkcji nastąpiło 7 XI 1950 roku co miało związek z nazwą drukarni „Rewolucji Październikowej”. Po przejęciu przez PAP z powodów ekonomicznych zdecydowano o likwidacji zakładów w roku 2011.

Drukarnia mieściła się na rogu Mińskiej i Chodakowskiej