Mała kronika dziejów warszawskiego drukarstwa

(1578–1978) 1578 – Walenty Łapczyński drukuje Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego, uznawaną za pierwszy druk warszawski 1624 – Jan Rossowski zakłada pierwszą stałą oficynę drukarską 1683 – rozpoczyna działalność Drukarnia Pijarów, najpoważniejsza oficyna końca XVII i pierwszej połowy XVIII wieku 1756 – Wawrzyniec Mitzler de Kolof zakłada pierwszą w XVIII wieku dużą drukarnię mieszczańską 1772 […]

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”

  Po II wojnie światowej powstały duże zakłady poligraficzne, Największe zostały wybudowane na pl. Kazimierza Wielkiego między ulicami Towarową, Pańska, Miedzianą i Srebrną. Oddane do użytku w lipcu 1950 roku jako Zakłady Graficzne i Wydawnicze „Dom Słowa Polskiego” a od 1953 roku jako Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”. W ZG DSP stosowano trzy techniki drukowania: […]

Apel

APEL w sprawie ocalenia od zapomnienia warszawskie drukarnie XX wieku Genealogia i dzieje warszawskich drukarń wzbudzają duże zainteresowanie historyków i środowiska poligraficznego. W trakcie luźnych dyskusji oraz towarzyskich spotkań członków i sympatyków Sekcji Poligrafów SIMP zrodził się pomysł udokumentowania historii poligrafii warszawskiej powstałej po II wojnie światowej. Cechą wyróżniającą okręg warszawski w okresie powojennym był […]